Bestuur

 

De Wereldwinkel wordt geleid door een bestuur, thans bestaande uit:

 

Yvette Feeke voorzitter
Rik van Dorst secretaris
Nicolle Celie penningmeester
Alie Sterenberg coördinator
Vacature coördinator 


Bestuursleden zijn niet altijd in de winkel aanwezig. Indien u informatie voor het bestuur hebt, kunt u hen bereiken via het contactformulier op deze site. Wilt u hen spreken, dan is het ook mogelijk  telefonisch een afspraak te maken.