Doelstelling

 

DOELSTELLING

 

Ons doel is om door middel van eerlijke handel producenten in ontwikkelingslanden te helpen. Wij hebben geen winstoogmerk. Een hoge omzet voor de Wereldwinkel betekent dan ook een hoge omzet voor de producent in ontwikkelingslanden. Met het inkomen dat zij verdienen, kunnen ze een beter leven opbouwen, voor zichzelf en als het even kan ook voor hun directe omgeving. Een leven zonder armoede, waarbij kinderen naar school gaan, en mensen voldoende kansen op ontwikkeling hebben.

Fairtrade betekent voor ons niet dat de handelsoverschotten of -tekorten van grote, rijke landen met elkaar in balans gebracht worden. Voor ons betekent fairtrade dat producenten eerlijk, respectvol behandeld worden, met perspectief op een gezonde toekomst.

Fairtrade betekent voor ons eerlijke handel, zonder politiek oogmerk.

 

Steun ons bij deze doelstelling – laat het fairtrade begrip weer vooral werkzaam zijn voor degenen die het verdienen: de producenten in arme landen die het nodig hebben. Laten we met elkaar fair trade weer maken tot waar het voor bedoeld is: een eerlijker verdeling van de welvaart onder gewone mensen wereldwijd!