Organisatie

Er zijn in Nederland meer dan 250 wereldwinkels. Zij hebben de vorm van een stichting of een vereniging. De werkzaamheden in de winkels worden nagenoeg uitsluitend door vrijwilligers verricht. Er zijn twee landelijke organisaties waarvan een plaatselijke winkel lid kan zijn, te weten: Wereldwinkels Nederland en de  Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Een deel van de winkels is niet aangesloten bij een landelijke organisatie. De wereldwinkels hebben daarin een vrije keuze. De Zoetermeerse wereldwinkel is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland. 

 
De wereldwinkel Zoetermeer is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De leden zijn de vrijwilligers die geheel belangeloos de winkel runnen. Er zijn ongeveer veertig vrijwilligers actief in de winkel. Zij verrichten alle werkzaamheden van inkoop tot en met de verkoop van de producten. Er zijn verschillende werkgroepen voor activiteiten zoals inkoop, prijzen, winkelinrichting, administratie, grootverbruik, geschenkpakketten, kerstpakketten etc.